VIO TOP

Loading…

Despre noi

Societatea VIO TOP a fost înființată în 1999, fiind una din primele societăți specializate în domeniul Proiectare și Supervizare pentru lucrări de Linii de cale ferată, Drumuri, Clădiri și Ridicări topografice de pe piața românească. În prezent deținem autorizații și avem experiență în consultanță și dirigenție de șantier (pentru linii de cale ferată, poduri, instalații, drumuri locale), lucrări de proiectare (pentru linii de cale ferată, poduri, instalații, drumuri locale), ridicări topografice (inclusiv linii de cale ferată, drumuri, cadastru și topografic clasa II

Domenii de activitate
Servicii de proiectare, consultanță și supervizare lucrari pentru construcții noi, modernizări și consolidări de:
- Linii de cale ferată
- Drumuri
- Poduri
- Instalații feroviare
- Construcții civile
- Instalații aferente construcțiilor
- Obiective industriale
- Protecția mediului
Societatea se conformează permanent la cerințele pietii din acest domeniu, anticipând permanent tendințele acesteia de modificare. Răspunsul la cererea de pe piață este unul hotarât și în principal bazat pe competența și experiența echipei formate din specialiști: ingineri proiectanți, ingineri construcții civile, arhitecți, ingineri topografici, inspectori de șantier, experți tehnici MLPAT, experți în managementul SSMC, traducători, tehnicieni, economiști, personal administrativ, etc.


Politici implementate

Pentru a-și consolida poziția între firmele de profil, managementul la vârf al societății a analizat și stabilit ca adecvată elaborarea, implementarea și menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă-responsabilitate socială-securitatea informației în conformitate cu SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR OHSAS 18001, SA 8000 și SR ISO/CEI 27001.
Politica referitoare la calitate este orientată în vederea satisfacerii nevoilor și așteptărilor clienților, a formării unui mediu de lucru care să impulsioneze angajații și colaboratorii în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a proiectelor și a serviciilor de consultanță, supervizare lucrări de execuție și studii topometrice precum și a creșterii productivității.
Politica de mediu include un angajament de îmbunătățire continuă, un angajament de conformare cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile la care Societatea subscrie, referitor la aspectele sale de mediu care corespund naturii, dimensiunilor și impacturilor asupra mediului ale activităților, produselor și serviciilor VIO TOP.
Politica de sănătate și securitate a muncii include un angajament de îmbunatățire continuă, un angajament de conformare cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile la care Societatea subscrie care corespund naturii, dimensiunilor activităților, produselor și serviciilor VIO TOP.
Politica referitoare la responsabilitatea socială cuprinde angajamentul managementului de a furniza toate resursele necesare pentru susținerea sistemului de management pentru responsabilitate socială, de a se conforma tuturor cerințelor standardului specific SA 8000 referitoare la: munca copilului, munca forțată și obligatorie, sănătate și securitate, libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă, discriminare, practici disciplinare, programul de lucru, remunerarea, de a se conforma legislației naționale și altor legi aplicabile sau cerințe pentru care societatea subscrie și să respecte alte instrumente internaționale și interpretările acestora prevazute în SA 8000, să analizeze periodic politica și performanțele sistemului pentru a asigura îmbunătățirea continuă, să se asigure că politica este implementată, menținută, comunicată și accesibilă întregului personal care lucrează pentru sau în numele său, să permită efectuarea auditurilor anunțate și neanunțate și să utilizeze numai furnizori care respectă cerințele standardului.
Politica referitoare la securitatea informației are în vedere: securizarea sistemelor de calcul, asigurarea securității informațiilor prelucrate, stocate și transferate cu ajutorul sistemelor informatice dar și a celorlalte informații manipulate în organizație. În acest scop au fost achiziționate echipamente performante care să reducă riscurile legate de alterarea, distrugerea sau pierderea informațiilor; autorizarea accesului utilizatorilor la informații se face în mod controlat; mijloacele de prelucrare a informațiilor, inclusiv a porturilor de acces sunt ținute sub control; a fost evaluat riscul referitor la securitatea informației.

Echipa

Echipa noastră oferă un amestec unic de experienta inginerească. Expertiza noastră, bazată pe specialiștii noștri, este rezultatul acumulării de cunoștiințe de la mai multe generații de ingineri. Inginerii tineri ne ajută să fim ancoraţi în contemporaneitate.

Suntem mereu dornici să cunoaștem specialiști din domeniu atât topografi cât și ingineri, așa că dacă aveți competențele necesare și motivare de a contribui la dezvoltarea proiectelor, vă rugăm să aplicați contactându-ne.
În momentul de față căutăm:
1. Proiectant infrastructură cale ferată, drumuri, poduri
2. Inginer topograf autorizat categoria minim C, preferabil A/B

Contactaţi-ne